Gamedevelopment video's


Game Artificial Intelligence

Dit is een Game Artificial Intelligence opdrdacht die ik voor school heb gemaakt.

Het is een demonstratie van verscheidene steering behaviours, path planning (A*), Goal driven behaviour en fuzzy logic.

Megadude++

Deze sidescroller is gemaakt met C++ en Win32.

Ik maakte deel uit van een team van zes studenten. Samen hebben wij dit project in zeven weken ontworpen en gerealiseerd.

Aan de start van dit project had geen van ons nog enige ervaring met C++. Dit maakte het tot een interessante uitdaging.


Physics Test

Dit is een physics test voor een spel waar ik aan werk.
Gemaakt met Monogame.


Level Editor

Dit is mijn level editor. Het is gemaakt met C#.

De zwarte en rode kleuren geven aan in welke richting de collision detection zal werken. Een zwarte horizontale lijn functioneert als grond, een rode horizontale lijn als plafond. Een zwarte verticale lijn als linker muur, etc.


3D Tekenen

Dit was een opdracht voor school. Het is gemaakt met XNA en DirectX.


MonoGame Multiplayer Sidescroller

Dit is een prototype van een spel waar ik aan werk. Ik heb multiplayer toegevoegd om te testen hoe dit werkt.


MonoGame Sidescroller

Dit is een prototype van een spel waar ik aan werk.

Curriculum Vitae
Hobby projects